Visionen

Vision

SKJERN PINSEKIRKE

MED JESUS I CENTRUM


 


 


FORVANDLES MENNESKER


- Så vi kan leve i balance mellem at være menneske, Guds barn og fyldt af Guds Ånd


- Så vi vil opleve, at vi bliver forandret gennem bøn, tilbedelse og ophøjelse af Gud.


- Så sindets fornyelse ikke længere er svær, men kommer hurtigt og let.


- Så Jesus bliver omdrejningspunktet, og livet bliver en tilbedelse af ham.


- Så der kommer større længsel efter at sætte Gud først.


- Så vores identitet i Jesus bliver mere synlig.


- Så mennesker finder og vokser i Guds kald for deres liv.


- Alle må komme, som de er, men samtidig ikke forblive, som de var, da de kom


- Så vi ikke længere skal overtale mennesker til at leve ret, men Gud selv taler til mennesker om hjertets forandringVOKSER MENIGHEDEN


- Ved at vi må få en nød for mennesker, der ikke kender Jesus, og længes efter at række ud til dem med budskabet om frelse.


- Ved at vi med glæde tjener hinanden for at se andre lykkes.


- Ved at se bønnen, lovsangen og tilbedelsen som en central del, der tager til i intensitet


- Ved at vi ser menigheden vokse i antal, og vi bryder 1000-grænsen.

 


KOMMER GUDS KRAFT I FUNKTION


- Så vi ser mennesker i frihed for alle slags sygdomme – fysiske, psykiske og åndelige.


- Så vi holder fast i, at for Gud er alting muligt. Vi ser det umulige blive muligt


- Så mirakler er ikke længere noget, vi hører om, men noget vi kontinuerligt oplever i menigheden.


- Så Guds nærvær tager til i styrke i menigheden.


- Så Åndens nådegaver er i brug

- med Jesus i centrum