Visionen

Vision

SKJERN PINSEKIRKE

MED JESUS I CENTRUM


 


 


FORVANDLES MENNESKER


- Så vi kan leve i balance mellem at være menneske, Guds barn og fyldt af Guds Ånd.
- At vi bliver forandret gennem bøn, tilbedelse og ophøjelse af Gud.
- At sindets fornyelse ikke længere er svær, men kommer hurtigt og let.
- At Jesus bliver omdrejningspunktet, og livet bliver en tilbedelse af ham.
- At vi får en større længsel efter at sætte Gud først.
- At vores identitet i Jesus bliver mere synlig.
- At vi finder og vokser i Guds kald for vores liv.
- At vi kan komme som vi er og lade os blive forvandlet.
- At Gud selv taler til den enkelte om hjertets forandring.VOKSER MENIGHEDEN


- At vi får nød for mennesker, der ikke kender Jesus.
- At vi længes efter at række ud til andre med budskabet om frelse.
- At vi glædes ved at tjene hinanden og se andre lykkes.
- At bøn, lovsang og tilbedelse er en central del, som får os tættere på Gud.
- At menigheden vokse i antal, og vi bryder 1000-grænsen.

 


KOMMER GUDS KRAFT I FUNKTION


- Så vi ser mennesker i frihed for alle slags sygdomme.
- At vi holder fast i, at for Gud er alting muligt. Vi ser det umulige blive muligt.
- Mirakler er ikke kun noget, vi hører om, men noget vi oplever i menigheden.
- At vi oplever Guds nærvær.
- Så Åndens nådegaver er aktive i menigheden

- med Jesus i centrum