Mosaik

                                                                                                                                                                                                               Skjern Pinsekirke
                 er en del af MOSAIK's kirkenetværk.

                                                                                                                                                         13-11-2017                                                                                     

                                           Pinsekirken langt derude vestpå har i virkeligheden mange år bag sig og har helt tilbage til 70'erne været en aktiv og synlig del af både bylivet og det kirkelige miljø i området.


Som de fleste ved, er byen beliggende midt i et område, der er præget af meget aktive og levende kirkefællesskaber, heraf folke- og frikirker, missionsforeninger, og ikke så langt derfra KG - Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, som tiltrækker unge fra alle kirkeretninger og egne af Danmark. Det er en stor velsignelse for byen og oplandet.


Kirken består af omkring 40 personer med børn, og der kommer som regel 25-30 til møderne om søndagen. De fleste er jyder, og derudover en del færinger. Når der kommer nye til kirken er det ofte mennesker der kender Jesus i forvejen, og som efter at have manglet et menighedsfællesskab i flere i år nu finder deres åndelige familie i Pinsekirken.


Kirken har gennem årene været aktiv på mange områder og har drevet kaffebarsarbejde, gadeevangelisation, skatecenter og TV-arbejde. De nuværende aktiviteter sker på Skjern gamle byskole, der bruges som samlingssted for en del forskellige foreninger i byen.


Kirkens lederskab består af Lisbeth & Tom Nielsen, der blev indsat som kirkens præstepar for snart tre år siden, og Britta & Christian Linde, der har været med i hele kirkens historie fra 70'erne, også som præstepar i en lang årrække.


Lederskabet har megen fokus på udvikling og brug af alle de gaver, der findes blandt kirkens medlemmer, og mange ledere og nøglepersoner tager ansvar for en stor del af kirkens arbejde.


Lisbeth & Tom Nielsens historie er en af de gode historier om en ganske almindelig kernefamilie, der har oplevet et kald til at tjene deres by, og som stiller sig til rådighed med alt, hvad de har af talenter, åndelige udrustning, hus, hjem og familie. De har tre drenge - to teenagere og en på næsten 3 år. De har begge arbejde ved siden af deres tjeneste som ulønnet præstepar.


Tom er selvstændig og arbejder en stor del af året på en svogers minkfarm. I efterårsperioden arbejder han som grødeskærer (for os, der ikke vidste det: oprensning af vandløb) sammen med to brødre og to fætre. Så Tom går i dybden med tingene, måske det også er en god ballast for det åndelige arbejde! Lisbeth er uddannet blomsterdekoratør. Hun er ansat i Super Brugsens blomsterafdeling og er med Tom's ord "stjerne dygtig".


Lisbeth og Tom elsker kirken og deres største passion er at hjælpe mennesker til at opdage Guds tanker for deres liv. Gennem en inspirerende og radikal undervisning udfordres den enkelte til at gøre en forskel i sin hverdag og at være kirke i hverdagen.